Fujibikes / Serviceskolen / Bruk av spesialverktøy

Bruk av spesialverktøy

Demontere drev på bakhjul

Dette kan kanskje virke vanskelig, men når man ser hvordan det skal gjøres, er det ganske greit.

Montering av drev på bakhjulet

Dette hører med til skjeldenhetene, men veldig greit å kunne.

Demontering av drev / krankarm forran

Får å kunne rengjøre og vedlikeholde kranen må man fra tid til annen demontere drevene forran.

Montering av drev / krankarm foran:

Her vises hvordan montering av drev / kranarm foregår.

Kutting av kjede

Å kutte kjede kan oppleves som litt virent. Følg instruksjonen, så lar dette seg ordne.