Fujibikes / Serviceskolen / Justering av bremser

Justering av bremser

    Skriu inn justeringsskruen:
Skru så justeringsskruene på bremsehendlene inn slik.
Dette er viktig for at du senere skal ha noe å
stramme bremsene med under bruk.
Det er som regel tilstrekkelig å stramme
bremsene med disse, men husk at klossene
bør justeres etterhvert som de slites.
       
    Hekt på vaier bøylen:
Hekt så vaierbøylen på bremsen.
Pass på at den sitter godt i sporet sitt.
       
   

Justering av bremseklosser:

Juster om nødvendig klossene. Det skal i
prinsippet ikke være nødvendig på våre
sykler da de er 97% sammensatt fra fabrikk.
Det er meget viktig at de ikke subber innpå dekket
da det vil slites hull i dette !
Det er meget viktig at det er klaring
mellom dekket og klossen som vist på
bildet. Ca: 1-3 mm.

       
   

Justering av bremseklosser:

Et godt tips er å presse/ holde bremsearmen
slik at du presser klossen mot felgen med løsnet
strammeskrue, når den har riktig vinkl så låser
med umbrakoskruen.
Gjør dette på begge sider, både foran og bak.
Dette kan også være nødvendig å gjøre når
klossen er halvslitt.
Sliter du klossene helt ned, vil det være fare for
at stålet inni klossen ødlegger aluminiumsfelgen.

       
    Justering av bremsevaier:
Hvis bremsearmene spriker for mye ut og
vaieren er for slakk som på bildet tar du 4 mm
umbrakoen og løsner vaerefesteskruen,
Stram vaieren ved å trekke i denne så
bremsearmene går mot hverandre.
Når klossene har ca. 2 mm vandring til felgen
på hver side kan du låse skruen igjen.
Kjenn på bremsehåndtaket at den har
passe med vandring.
       
   
Justering av bremsearmene:
Juster om nødvendig sidetrekket
på hver av armene ved å stramme/ slakke
på stjerneskruen ved foten av armen.
Dette for at armene skal trekke likt.
Dette er en operasjon som bør gjøres hvis
en av bremsene ligger innpå når du sykler.
Bremsene skal ha ca. 2mm klaring fra
hjulet og skal ikke subbe.