Fujibikes / Serviceskolen / Justering av gir

Justering av gir

Justerings skruer på girskiftere:
Hvis nødvendig kan du stramme/slakke
gearwirene med de anviste justeringsskruer
på styret. Det er også en tilsvarende justeringsskrue
på navkjedegiret. Du strammer ved å vri mot klokka.
I de fleste tilfeller vil giret da fungere.
   
Justering av navgir bak (minste drev):
Om ikke dette fungerer gjør følgende:
1.Sett kjede på nederste drev bak og girskifteren på
posisjon 8 eller 9
(Klikk skifteren på styret helt ut mens du trekker i vaieren,
så du er sikker på at den er i ytterste posisjon).
2. Skru justerings skruen på girhendelen helt inn.
3. Skru justerings skruen på bakgiret helt inn.
4. Løs vaierklemmen på bakgiret og stram vaieren
så mye du klarer før du låser vaieren på ny.
5. Sørg for at du kan dreie bakhjulet ved
og sette sykkelen på hode eller henge den opp,
mens du dreier hjulet med pedalene
skrur du samtidig justeringsskruen på bakgiret
utover (mot klokka)
helt til kjedet begynner og klatre på neste drev.
Når kjedet begynner og klatre skrur du
justeringsskruen forsiktig tilbake til kjedet slutter å klatre.
Giret er nå ferdig justert.
6. Dårlig giring skyldes ofte at vaieren går
tregt i størmpene. Feilen ligger som oftest i den siste
lille stømpen ved giret bak, den som går inn på justerings
skruen for vaieren. Ved og rengjøre eller skifte denne
er som regel feilen reparert.
(Skift girvaieren om nødvendig)
   
Skissen viser possisjon
   

Justering av navgir bak (minste drev):

Legg kjedet på minste drev foran på kranken,
gir så opp til det store (letteste) drevet bak på
kransen/klingen. Juster så girets maksimum vandring
innover med angitte skrue (den nederste)
slik at kjedet går helt loddrett ned til
navkjedegiret/ girarmen.
Som vist på tegningen til høyeret.

   
NB: Du kan kun justere indre og ytre
stilling med disse skruene.
   
Når kjedet er på nedre tannhjul (minste) foran
og nedre tannhjul (minste) bak, skal kjedet såvidt
gå innpå ytre skinne (nærmest deg) på krankgiret.
Hvis ikke, juster da med den anviste skrue på krankgiret
ut eller inn til riktig posisjon.
(Se stillskrue ved stjernetrekkeren)
Når du skrur denne skruen utover går giret
innover og omvendt.
   
Deretter girer du opp på det ytre (store) tannhjulet
foran på kranken. La kjedet ligge på nedre/ minste
tannhjul bak. Juster så maksimusvandring på giret
foran med den anviste skruen slik at det er
ca: 1 mm klaring mellom kjedet og indre skinne
på giret foran.
Du skal nå kunne gire mellom de 3 tannhjul på kranken.